SCÉAL NA NOLLAG

Agus Dráma na Nollag á ullmhú againn, rinneamar taifeadadh de na páistí ag léamh a gcuid línte. B’fhéidir mo mbeidh an físeán seo mar chabhair dóibh agus iad ag cleachtadh na línte sa bhaile. Bainigí taitneamh as!
While preparing for this year’s Christmas play we recorded the children reading their lines from the play. This video may help them while they’re practising their lines at home. Enjoy!